www.bulit-glass.bg > Полезна информация

Полезна информация

1. Каква е цената на Вашите продукти?
Цената на фирмените продукти зависи основно от следните фактори:
 • вид на стъклото
 • дебелина на стъклото
 • количество в брой, квадратни и линейни метри
 • конкретен растер за изчисление на суровинния отпадък
 • конкретен растер за начисление на ръчен труд (ако такъв е необходим)
 • допълнителни обработки освен предвидените (ако такива са необходими)
Поради факта, че всяка Ваша заявка е строго индивидулана, то точната цена може да бъде сфромирана само след оценка на конкретните параметри. По този начин цената се изготвя и оферира след конкретно писмено запитване. Стандартни оферти на фирмата имат само ориентировъчен характер. Изключение правят редовни серийни поръчки с еднаква специфика, цената на които подлежи на предварителна договорка.
2. Как се прави правилно запитване?
За правилната обработка на Вашите запитвания и точното изпълнение на Вашите заявки трябва да се попълни формуляр по съответния образец, съдържащ необходимата информация. (Свали формуляра) В случай, че не се изготвя електронно, запитването (заявката) трябва да бъде написана с ясно видими и четливи цифри и букви, така че да не се налага тълкуването им. Изготвилият запитването (заявката) се подписва за потвърждаване на достоверността и.
3. Каква гаранция давате на произведените от вас стъклопакети?
Бул-Ит Глас ООД гарантира качеството на използваните материали и херметизацията при производството на стъклопакети с 5 годишна гаранция за подмяна, съгласувана с условията за рекламация.
4. Какви са условията за рекламация на стъклопакети?

Гаранционните условия на "Бул-Ит Глас" ООД важат само с фактура за продажба от нашата фирма.
 

Дефекти, които се обслужват гаранционно:

 • Разхерметизиране на стъклопакета.
 • Отклонения от точността на изработка, по-големи от допустимите в стандарт EN-1279.
 • Наличие на влага или замърсявания във вътрешния обем на стъклопакета.
 • При структурно остъкляване, отлепване на стъклопакета от конструкцията на отваряемите части на фасадата (така наречените клапи).

 

Дефекти, които не се обслужват гаранционно:

 

 • Счупване на стъкла, при манипулации, свързани с монтаж. При експлоатация или по причини като стихийни бедствия, пожар и др. Злоумишлени действия на трети лица, довели до повреждане на стъклопакетите.
 • Разхерметизиране на стъклопакет вследствие счупване на стъкло.
 • Надраскване на стъкла по външните повърхности, след разписано приемо-предване.
 • Повреждане на външното покритие, вследствие надраскване при поддръжка или почистване с неподходящи материали и химикали. За повече информация вижте "ръководство за почистване на стъклени фасади".

 

Лице за контакт:
Цветан Димитров
Заместник управител в "Бул-Ит Глас" ООД
тел на фирмата: 00359 52 762 152

 

5. Предлагате ли продукти и услуги с материали на клиента?
При наличност на свободен капацитет принципно е възможна преработката на плоско стъкло с материал на клиента. В този случай не важат гаранционните условия на Бул-Ит Глас ООД. При преработката фирмата не поема отговорност за дефекти на материала, които могат да се обосноват в неговия произход.
6. Какво е нискоемисионното стъкло?
Нискоемисонните стъкла, наричани още Low-E-стъкла, свързват висока пропускливост на топлинни лъчения във видимия спектър с висока отражаемост в инфрачервената област. Използването на нискоемисийни покрития върху стъклата позволява да се намали обмяната на радиация от дълги вълни през пространството между двете стъкла. При използване на обикновени стъкла над 60 % от общото топлопредаване през стъклопакета се дължи на радиацията. При използване на нискоемисийно стъкло обмяната в инфрачервената област се намалява със 75 %, с което се намалява и общият коефициент на топлопредаване U. Най-общо може да се каже, че повишената топлоизолация (по-нисък коефициент на топлопредаване), която се постига при използване на нискоемисийни стъкла, се дължи на по-високия коефициент на отражение на слоя в инфрачервената област при нормална температура. Виж още ....
7. Каква е разликата между нискоемисионните стъкла с твърдо и меко покритие?
Нискоемисийните стъкла могат да бъдат с твърдо или меко покритие в зависимост от химичния състав на покритието и технологията на нанасяне. Никсоемисийните стъкла с меко покритие могат да се използват само след вграждане в стъклопакет. Нискоемисийните стъкла с твърдо покритие могат да се използват както в стъклопакет, така и при стандартно двойно остъкляване във вече съществуващи прозорци. Тази по-широка приложимост на стъклата с твърдо покритие се отразява в една по-висока цена, въпреки че те са далеч по-неикономични от нискоемисийните стъкла с меко покритие (при използване на нискоемисийни стъкла с твърдо покритие може да се достигне коефициент на топлопредаване U=1,7 W/m2.K. При определени условия нискоемисийните стъкла с меко покритие могат да гарантират U=1,1 W/m2.K). От своя страна стъклата с меко покритие са по-ефективни и по-евтини, но тяхната преработка изисква рязане и измиване при по-специални условия при по-големи инвестиции за специализирано оборудване. Това се дължи на по-слабата адхезия на меките покрития към стъклото и тяхната по-малката устойчивост на надраскване.
8. Какво представлява К-стъклото?
Популярното на българския пазар К-стъкло представлява нискоемисийно стъкло с твърдо покритие на фирма Pilkington. Погрешно е съпоставянето му с нискоемисийно стъкло като цяло или с нискоемисиийно стъкло с меко покритие.
9. Какво е закаленото стъкло и как се закалява едно стъкло?
Стъкло, нагрято до определена температура, след това подложено на рязко охлаждане при определни условия се нарича закалено стъкло. Процесът на топлинна обработка създава индуцирано напрежение в стъклото, което води до неговата допълнителна якост, устойчивост на термични влияния и удари. При този процес стъклото се нагрява до 620-640 градуса, след което се охлажда от струи студен въздух. Именно това рязко и продължително охлаждане води до закаляване, с което стъклата получават четири до пет пъти по-голяма здравина от обикновените стъкла. Неправилно е популярното схващане, че закаленото стъкло е нечупливо или почти нечупливо. При счупване обаче се получават стотици малки парченца без остри ръбове, които от една страна са гарант за качествено закаляване, от друга страна правят закаленото стъкло идеален избор за безопасно остъкляване, тъй като не са с остри ръбове.
10. Колко тежи едно закалено стъкло?
Процесът на закаляване не оказва влияние върху масата на плоското стъкло. Тя се изчислява по формулата М = 2,5 кг. * дебелина на стъклото в мм. * м2.Така например 1 м2 плоско стъкло с дебелина 4мм тежи М = 2,5 * 4 * 1 = 10 кг.
11. Защо не може да се обработи стъкло след закаляване?
При закаляване в структурата на стъклото се създава равномерно напрежение, което при всяка допълнителна обработка би било нарушено и би довело до мигновено счупване на малки парченца. Всяка форма на предпроцесорна обработка (кантиране, фрезиране, пробиване и др.) трябва да се извърши преди процеса закаляване. Също така не е възможно впоследствие да се промени размера на стъклото. Единствено обработката по повърхността на закаленото стъклото (напр. матиране) е безопасна за запазване на неговата структура.
12. Защо закаленото стъкло дава оптически дефекти при поглед под ъгъл?
По време на закаляването си стъклото преминава през термична обработка, която създава напрежения в него. Зоните с напрежение предизвикват двойна оптична дифракция. При определени специфични условия тези поляризирани зони стават видими. Този ефект е физически присъщ и характерен за закаленото стъкло и не може да бъде обект на рекламация.
13. Какво е коефициент на топлопредаване U?
U [W/m2.K] - коефициент на топлопредаване (топлопреминаване), равен на количеството топлина, което преминава за единица време през единица площ от даден материал при темпрературна разлика на въздуха от двете страни на на строителния елемент равна на 1o К. Колкото е по-ниска стойността на коефициента на топлопредаване U, толкова по-добра е и топлоизолацията, осигурена от даден материал. Безцветното плоско стъкло има стойност U=5.8 W/m2.K, вградено в стъклопакет със структура 4мм-16-4мм вече U=2.8 W/m2.K. Нискоемисионните стъкла с меко покритие могат при определени условия да достигнат стойностти на U=1.1 W/m2.K.
14. Защо понякога стъклопакетът се издува? А защо понякога хлътва?

Ефект на диафрагмата – стъклопакетът е твърда затворена спрямо въздуха структура и затова реагира като диафрагма. Промяната на температурата и външното (атмосферно) налягане предизвиква промяна на обема на стъклопакета. Стъклените листи реагират съответно на външните условия, в резултат на което образът на отражение от стъклото се деформира. Това е допустим дефект, който не може да се избегне и не може да бъде обект на рекламация. Тази деформация може да се сведе до минимум, ако стъклопакетите се сглобяват вертикално и се монтират на надморска височина приблизително еднаква с тази на мястото, където са изработени.

Например:

 • Издуване – Ако стъклопакетът е изработен през март при температура 18C, то през август при температура около 30 o C ще изглежда издут. Ако стъклопакетът е изработен във Варна и е монтиран в Боровец (при по-ниско атмосферно налягане), той ще изглежда издут.
 • Хлътване – Ако стъклопакетът е изработен през юни, то през януари при отрицателна температура ще изглежда хлътнал. Ако стъклопакетът е изработен в София и е монтиран във Варна, той ще изглежда хлътнал, тъй като атмосферното налягане във Варна е по-високо от това в София.
15. Защо понякога стъклопакетът кондензира влага?

Kондензация на влага – Температурата, при която относителната влажност на въздуха е 100% се нарича точка на оросяване. Кондензацията се изразява в появата на капки влага по повърхността в следните случаи:

 • В самата структура на стъклопакета между стъклата: в този случай точката на оросяване е под – 60С. Ако в друг случай кондензация се наблюдава вътре в стъклопакета, значи неговата изработка не е правилна. Този дефект е недопустим.
 • По вътрешната повърхност на стъклопакета откъм самата сграда кондензация може да настъпи при контакт на топъл и/или влажен въздух със студената стъклена повърхност. За избягване на този ефект е необходимо да се подобри вентилацията на въздуха и да се използва стъклопакет с по-нисък коефициент на топлопреминаване. При използване на ниско-емисийно стъкло с меко покритие въпросът с конденз по вътрешната повърхност почти се решава.
 • По външната повърхност на стъклопакета отвън на самата сграда: при определени обстоятелства – интензивно охлаждане на външната повърхност и влажен въздух, особено рано сутрин, може да се появи изпотяване, което бързо изчезва. Кондензацията на влага по повърхността на стъклопакета откъм помещението или околната среда е физически определено и не може да бъде обект на рекламация.
16. Какво представлява парниковият ефект?
Поради факта, че безцветното стъкло притежава висока пропускливост на слънчево лъчение от видимия спектър, то влиза почти безпроблемно отвън навътре в дадено остъклено помещение. То затопля стени, под, мебелировка и по този начин се превръща в дълговълново лъчение (инфрарот). В обратна посока тези лъчи се отразяват от сребърното покритие на нискоемисионното стъкло, което не допуска те да излязат отвътре навън. Така топлинната енергия остава в помещението. Докато през зимата парниковият ефект спомага за спестяване на отоплителни разходи, то през лятото той е причина за дискомфорт, който можа да се избегне чрез осигуряването на надеждна слънцезащита. Парниковият ефект може да бъде констатиран и при обикновенo безцветно стъкло без покритие, което също има различна пропускливост на лъчи от късовълновия и дълговълновия спектър.
17. Съществува ли оптимален вариант на остъкляване със стъклопакет?
(В процес на изработка...)