www.bulit-glass.bg > Продукти и услуги > Стъклопакети > Комбинирани стъклопакети

Комбинирани (многофункционални) стъклопакети

Функциите на стъклопакета са в пряка връзка с функциите на остъклената част на сградите и помещенията, а именно трябва да се осигурят:

 • нисък коефициент на топлопредаване U и малка загуба на топлина от помещенията през зимните месеци
 • възможно най-висока степен на енергопропускливост на стъклото (измерена чрез соларния фактор SF), която позволява оптимално използване на малкото слънчева топлина през зимата
 • достъп на достатъчно дневна светлина през цялата година
 • цветова неутралност
 • надеждна слънцезащита през летните месеци и ниски разходи за охлаждане на климатизираните помещения
Почти винаги тези функции са в противоречие помежду си и изискват компромисни решения. Комбинираните стъклопакети на Бул-Ит Глас предлагат универсален отговор на това многообразие в изискванията. Така например за едновременната слънцезащита и топлоизолация могат да бъдат използвани следните варианти:
 • цветно стъкло (външно, слънцезащита) + Low-E стъкло с меко покритие (вътрешно, топлоизолация)
 • стъкло с цветно или безцветно слънцезащитно покритие (външно, слънцезащита) + Low-E стъкло с меко покритие (вътрешно, топлоизолация)
 • универсално стъкло от тип "Energy", "Sunergy" или "Stopray" (външно) + безцветно стъкло (вътрешно)
Структура Светлинни
х-ки
Топлинни
х-ки
U-коеф. Шумови
х-ки
[%] [%] [W/m2.K] Rw Подтискане
LT LR UVТ EA ЕR SF Въздух Аргон dB на шума [%]
4 цветно* – 16 – 4 Low-E меко покритие 68 12 10 45 10 45 1.3 1.1 29 15
5 цветно* – 16 – 4 Low-E меко покритие 64 10 7 59 7 40 1.3 1.1 30 20
4 синьо /Azur – 16 – 4 Low-E меко покритие 55 10 12 46 10 45 1.3 1.1 29 15
5 синьо /Azur/ – 16 – 4 Low-E меко покритие 50 8 10 60 9 38 1.3 1.1 30 20
4 безцветен стопсол - 16 - 4 Low-E меко покритие 56 37 14 18 40 48 1.3 1.1 29 15
4 цветен стопсол* - 16 - 4 Low-E меко покритие 27 35 2 56 29 20 1.3 1.1 29 15
4 Sunergy – 16 – 4 бяло 61 12 31 42 12 52 2 1.8 29 15
4 Energy – 16 – 4 бяло 71 12 7 30 31 42 1.3 1.1 29 15
  * - характеристиките се отнасят за зелен цвят

Предимства:

 • нисък соларен фактор SF и по този начин слънцезащита през летния сезон. От една страна се избягва опасността от парников ефект, от друга страна се намаляват разходите за охлаждане на помещенията
 • нисък коефициент на топлопреминаване U за топлоизолация и спестяване на енергийни разходи през отоплителния период

Недостатъци:

 • поради сравнително ниските стойности на LT и SF - намален достъп на светлина и топлина през зимния сезон. Този негативен ефект се намалява значително при използване на зелен флоат или универсално стъкло тип "Energy" за външно стъкло на стъклопакета
 • поради високата стойност ЕА – сравнитело ниска термоустойчивост на външното стъкло, която в някои редки случаи води до необходимост от неговото закаляване
 • сравнително по-висока цена