Стъклопакети

Структурни стъклопакети

Структурни стъклопакети
Структурните стъклени фасади се отличават с начина на сглобяване на своите елементи. За разлика от конвенционалното остъкляване стъклопакетите на структурните фасади са слепени плътно един за друг като единствен разделител се явяват уплътнителни (силиконови) фуги. По този начин фасадата създава оптично впечатление на една цялостна стъклена повърхност, която и предава особена архитектурна стойност.

Енергоспестяващи стъклопакети

Енергоспестяващи стъклопакети
Енергоспетяващият ефект на стъклопакетите се постига чрез редуциране на топлопреминаването през строителния елемент стъкло.

Слънцезащитни стъклопакети

Слънцезащитни стъклопакети
Стъклото има свойството от една страна да отразява слънчевата енергия, а от друга страна да я поглъща в масата си като по този начин не пропуска светлина и топлина да преминат през него в помещенията. С подобни свойства разполагат преди всичко цветните и специалните стъкла със слънцеотражателно пиролизно покритие. Вградени в стъклопакет, тези стъкла осигуряват надеждна слънцезащита през цялата година.

Комбинирани стъклопакети

Комбинирани (многофункционални) стъклопакети
Функциите на стъклопакета са в пряка връзка с функциите на остъклената част на сградите и помещенията и много често не всички изисквания могат да се спазят. Комбинираните стъклопакети на Бул-Ит Глас предлагат универсален отговор на това многообразие в изискванията.

Шумоизолационни стъклопакети

Шумоизолационни стъклопакети
Анализ на техническите показатели показва, че нито цветът, нито покритието на стъклото имат значение при определяне на неговите шумоизолационни качества. Вижте какви решения за шумоизолация са възможни.

Обикновени стъклопакети

Обикновени стъклопакети
Обикновените стъклопакети представляват комбинация от две или повече безцветни плоски стъкла за стандартно остъкляване без особени изолационни свойства.
bulitglass_pfohe_mall2_1420420466.jpgbulitglass_grand_mall2_1420420453.jpgbulitglass_grawe_1420420456.jpgbulitglass_hotel_dimyat4_1420420456.jpgbulitglass_hotel_dimyat3_1420420461.jpgbulitglass_komfort2_1420420461.jpgbulit_glass_fibank_1420420442.jpgbulitglass_aqua_center2_1420420448.jpg

Конструкция на стъклопакета:

Стъклопакетът представлява съвременен вариант на двойното остъкляване, при което два или повече листа стъкло, разделени един спрямо друг от въздушна междина, са обединени в общ херметичен модул подходящ за вграждане. Така изработен стъклопакетът се явява като строителен елемент. Предназначен е основно за външното остъкляване, но може да се използва и в интериора.

За да се осигури сух въздух в пространството между стъклата, дистанциониращата рамка се пълни с абсорбиращо вещество. Рамката се залепва към стъклата двустранно с бутил, който се явява като първа бариера против преминаване на водни пари. Като втора бариера се използва еластично винилово уплътнение с полисулфид, полиуретан, силикон или хотмелт.

Материалите, използвани за изработка на стъклопакети трабва да имат достатъчна механична здравина, устойчивост на UV светлина, дифузия на газове и влага, мразо- и топлоустойчивост.

Стъклопакети

Технологично оборудване:

За да се осигури оптималното уплътнение на стъклопакета и по този начин високо качество и гаранция на продукта в модерното производство е необходимо да се използва автоматично оборудване с прецизна точност. В края на 2005 г. Бул-Ит Глас ООД пуска в експлоатация нов, модерен цех за производство на стъклопакети.

Фирмата разполага с поточна линия за сглобяване и промишлен робот за вторична херметизация от световния лидер в бранша Lisec, Австрия. Модерната техника позволява качественото производство на широка гама изделия в най-кратък срок и на конкурентни цени.

Стъклопакети

Критерии за избор на стъклопакет:

Разнообразието на произвежданите стъкла е много голямо и това може да обърка неподготвения потребител. За правилна ориентация в това многообразие първо е необходима точна представа за това при какви условия ще се експлоатира един стъклопакет. По-важните критерии за избор на остъкляване са:

 • предназначението на сградата
 • климатичните условия на района, в които ще се строи сградата
 • ориентацията на фасадите спрямо слънцето и преобладаващите ветрове
 • позицията на инвеститора или собственика по въпроса за бъдещите разходи за отопление и охлаждане
 • възможността и желанието за първоначална инвестиция

Светлинни, топлинни и шумоизолационни характеристики:

Светлинни характеристики:

 • LT (light transmission) - светлопропускливост, т.е. процентът от слънчева светлина, която преминава през стъклопакета
 • LR (light reflection) - светлоотражение, т.е. процентът от светлина, която се отразява от външното стъкло на стъклопакета и не се пропуска в помещението
 • UVT (ultraviolet transmission) - пропускливост на ултравиолетови лъчи измерена в проценти.

Топлинни характеристики:

 • ЕА (energy absorption) - процентното съдържание на енергия (топлина), което стъклото/стъклопакетът поглъща в масата си.
 • ЕR (energy reflection) - процентното количество енергия (топлина) от целия спектър на лъчение, което се отразява от стъклото/стъклопакета.
 • SF (solar factor) - соларен фактор, който изразява в проценти общото количество топлина, което е било пропуснато от стъклопакета в помещението.
 • U [W/m2.K] - коефициент на топлопредаване. Колкото е по-ниска стойността на коефициента на топлопредаване U, толкова по-добра е топлоизолацията, осигурена от даден материал.

Шумоизолационни характеристики:

 • Rw dB - коефициент на щумоизолация измерен в децибели.
  Приема стойности в рамките на 25 за обикновено остъкляване, 30 за обикновени стъколпакети с дебелина от минимум 20мм, 35 за еднокамерни стъклопакети с по-голяма дебелина, 40-45 за двукамерни стъклопакети, над 50 за нестандартни конструкции.
 • Подтискане на шума в % - спомагателни данни в сравнение с обикновено остъкляване без шумоизолационни качества.