www.bulit-glass.bg > Продукти и услуги > Стъклопакети > Обикновени стъклопакети

Обикновени стъклопакети

Обикновените стъклопакети представляват комбинация от две или повече безцветни плоски стъкла за стандартно остъкляване без особени изолационни свойства.

Структура Светлинни
х-ки
Топлинни
х-ки
U-коеф. Шумови
х-ки
[%] [%] [W/m2.K] Rw Подтискане
LT LR UVТ EA ЕR SF Въздух Аргон dB на шума [%]
4 бяло – 16 – 4 бяло 81 15 47 15 13 77 2.8 2.6 29 15
5 бяло – 16 – 4 бяло 81 14 46 17 13 76 2.7 2.5 30 20
6 бяло – 16 – 4 бяло 80 14 44 18 12 75 2.7 2.5 31 25

Предимства:

  • висок коефициент LT и по този начин висока пропускливост на светлина
  • сравнително ниска цена

Недостатъци:

  • висок коефициент на топлопредаване U и по този начин слаба топлоизолация. Високи енергийни разходи за отопление на помещенията през зимата
  • висок коефициент SF, слаба слънцезащита и голям топлообмен през лятото. Високи енергийни разходи за охлаждане на помещенията
  • слаба защита от ултравиолетово лъчение