www.bulit-glass.bg > Продукти и услуги > Стъклопакети > Шумоизолационни стъклопакети

Шумоизолационни стъклопакети

Анализ на техническите показатели показва, че нито цветът, нито покритието на стъклото имат значение при определяне на неговите шумоизолационни качества. Ефикасна шумозащита може да се постигне в следните случаи:

  • използване на ламинирани стъкла
  • използване на двукамерни стъклопакети
  • използване на стъкла с различна дебелина (асиметрия)
  • увеличаване дебелината на стъклата в стъклопакета
Структура Светлинни
х-ки
Топлинни
х-ки
U-коеф. Шумови
х-ки
[%] [%] [W/m2.K] Rw Подтискане
LT LR UVТ EA ЕR SF Въздух Аргон dB на шума [%]
6.5 триплекс – 16 – 4 бяло 80 14 3 22 12 72 2.7 2.5 37 52
6.5 триплекс – 16 – 5 бяло 80 14 3 23 12 71 2.7 2.5 38 56
4 бяло – 12 – 4 бяло – 12 – 4 бяло 74 20 38 21 17 70 1.9 1.7 34 40

Предимства:

  • безпроблемна комбинация с енергоспестяващи и/или слънцезащитни стъкла. По този начин шумоизолацията представлява допълнителна защита, която не се намира в противоречие с други изолационни свойства на стъклопакета

Недостатъци:

  • оскъпяване на продукта