www.bulit-glass.bg>Продукти и услуги>Стъклопакети> Структурни стъклопакети

Структурни стъклопакети

Структурните стъклени фасади се отличават с начина на сглобяване на своите елементи. За разлика от конвенционалното остъкляване стъклопакетите на структурните фасади са слепени плътно един за друг като единствен разделител се явяват уплътнителни (силиконови) фуги. По този начин фасадата създава оптично впечатление на една цялостна стъклена повърхност, която и предава особена архитектурна стойност.

Начин на закрепване

Структурните стъклопакети се закрепват чрез специални силикони, които се отличават с изключителна еластичност и якост след втвърдяване. С помощта на тези силикони стъклопакетът се залепва за помощна рамка, която от своя страна механично се закрепва за носещата конструкция на фасадата. Залепването за рамката се усъществява в базата на производителя на стъклопакети, като по този начин се избягват всички възможни рискове, до които би довела тази операция на строителния обект. Процесът е съпътстван от предварителни проби за функционалността на силикона и постоянен контрол по качество на производството.

Бул-Ит Глас ООД работи в тясно партньорство със световния лидер в областта на структурните силикони Dow Corning. В началото на 2007 г. фирмата е лицензирана от белгийския концерн, който по този начин официално удостоверява и гарантира правилното използване на материалите и контрола по качествотото на произведаната продукция.

СЕРТИФИКАТ DOW CORNING 2008-2009

СЕРТИФИКАТ DOW CORNING 2007-2008

Видове структурни стъклопакети

Въпреки своите разновидности в зависимост от използваната фасадна система, структурните стъклопакети основно се разделят на:

Особености при изработката на структурните стъклопакети

Изпитни норми

Сигурността на фасадите е от централно значение, затова преди производство материалите за изработка на структурни стъклопакети биват подложени на редица тестове за:

  • адхезия на структурния силикон с материалите, за които се залепва (напр. стъкло и рамка)
  • съвместимост на структурния силикон с материалите, с които е в контакт при сглобяването (напр. дистанционер)

Ефект на диафрагмата

Поради опасноста от оптични дефекти породени от т.нар. ефект на диафрагмата, се препоръчва външното стъкло на структурния стъклопакет да бъде с по-голяма дебелина от вътрешното, като разликата в дебелините не трябва да надвишава 2 мм. За оптимална се счита комбинация от външно стъкло с дебелина 8мм и вътрешно стъкло с дебелина 6мм.


© 2023 www.bulit-glass.bg