www.bulit-glass.bg > Продукти и услуги > Стъклопакети > Слънцезащитни стъклопакети

Слънцезащитни стъклопакети

Стъклото има свойството от една страна да отразява слънчевата енергия, а от друга страна да я поглъща в масата си като по този начин не пропуска светлина и топлина да преминат през него в помещенията. С подобни свойства разполагат преди всичко цветните и специалните стъкла със слънцеотражателно пиролизно покритие. Вградени в стъклопакет, тези стъкла осигуряват надеждна слънцезащита през цялата година.

Структура Светлинни
х-ки
Топлинни
х-ки
U-коеф. Шумови
х-ки
[%] [%] [W/m2.K] Rw Подтискане
LT LR UVТ EA ЕR SF Въздух Аргон dB на шума [%]
4 цветно* – 16 – 4 бяло 71 12 15 43 9 55 2.8 2.6 29 15
5 цветно* – 16 – 4 бяло 66 11 14 54 7 46 2.7 2.5 30 20
4 синьо /Azur/ – 16 – 4 бяло 71 12 15 43 9 55 2.8 2.6 29 15
5 синьо /Azur/ – 16 – 4 бяло 51 8 21 55 7 46 2.7 2.5 30 20
4 безцветен стопсол - 16 - 4 бяло 58 38 30 14 31 60 2.8 2.6 29 15
4 цветен стопсол* - 16 - 4 бяло 28 35 4 53 28 26 2.8 2.6 29 15
4 син стопсол /SuperSilver/ - 16 - 4 бяло 38 32 14 45 25 36 2.8 2.6 29 15
  * - характеристиките се отнасят за зелен цвят

Предимства:

  • нисък соларен фактор SF, слънцезащита и спестяване на разходи за охлаждане на помещенията през летния сезон.

Недостатъци:

  • висок коефициент на топлопредаване U поради липса на енергоспестяващо вътрешно стъкло. Затова се препоръчва остъкляване с комбинирани стъклопакети като изключение правят сгради, предназначени за сезонно ползване през лятото.
  • намален достъп на светлина и топлина през зимата поради нисък коефициент на светлопропускливост LT и нисък соларен фактор SF. Този негативен ефект може до голяма степен да бъде избегнат при използване на цветно стъкло без слънцезащитно покритие.